במקרים של נזק לדברי ערך, ירידת ערך לאחר תיקון ונושאים נוספים.

הערכות שלנו מהוות חוות דעת שמשמשת בבית משפט. בדיונים הקשורים לדברי ערך ניתן להזמין מומחה מטעם גמולב לתת חוות דעת מקצועית אודות ערך של פריט או אודות נזקים שחלו על פריטי ערך. עוד על חוות דעת משפטית

במקרים בהם יש סיכסוך סביב חפצי ערך הידע המקצועי בנוגע לערכם של דברי ערך משמש ליישוב סכסוכים וחלוקה הוגנת בין הצדדים.

במקרים בהם לאחד הצדדים במשפט יש הערכה שבוצעה על ידי גמולב בין אם לביטוח או לצרכים פרטיים, מומחה מטעמנו יגיע לתת עדות המגנה על ההערכה.

חוות דעת משפטית

במקרים של נזק לדברי ערך, ירידת ערך לאחר תיקון ונושאים נוספים.

הערכות שלנו מהוות חוות דעת שמשמשת בבית משפט. בדיונים הקשורים לדברי ערך ניתן להזמין מומחה מטעם גמולב לתת חוות דעת מקצועית אודות ערך של פריט או אודות נזקים שחלו על פריטי ערך. עוד על חוות דעת משפטית

עדות בבית משפט

במקרים בהם לאחד הצדדים במשפט יש הערכה שבוצעה על ידי גמולב בין אם לביטוח או לצרכים פרטיים, מומחה מטעמנו יגיע לתת עדות המגנה על ההערכה.

בוררות

במקרים בהם יש סיכסוך סביב חפצי ערך הידע המקצועי בנוגע לערכם של דברי ערך משמש ליישוב סכסוכים וחלוקה הוגנת בין הצדדים.

מחירים

חוות דעת משפטית ועדות בבית משפט מתחילה מ1755 ש"ח בהתאם להיקף העבודה המושקעת לכל מקרה תותאם הצעת מחיר. 

כמה שווה התמונה אוסף המטבעות השטיח הפרסי כלי הכסף התכשיט שלי?

נשארת עם עוד שאלות?
דילוג לתוכן